ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1398/01/16

به منظور رفاه حال نويسندگان محترم مقالات، ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا پايان فروردين 1398 با نرخ هاي پاييز 1397 انجام ، و افزايش نرخ تعرفه ها لغو مي شود. همچنين تمام مقالات پذيرفته شده كه در بازه زماني اول تا آخر فروردين ماه ثبت خدمات و پرداخت را انجام دهند مشمول نمايه رايگان مقالات در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC مي باشند. علاوه بر اين، آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه براي مقالات بخش هاي حضوري و غيرحضوري  4 ارديهشت 1398 مي باشد. عزيزاني كه داراي مقاله پذيرفته شده در كنفرانس هستند، در اسرع وقت نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند. تلفن پشتيباني 02144861157 تلگرام 09017242753