كارگاه مقاله نويسي
1397/09/10

به اطلاع علاقه مندان و پژوهشگران عزيز مي رساند كه دبيرخانه كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با همكاري موسسه پژوهشي مديريت مدبر در نظر دارد كارگاه مقاله نويسي علمي همراه با اعطاي مدرك رسمي و معتبر مورد تاييد وزارت علوم در پايان دوره را با مشخصات زير برگزار نمايد:
- تاريخ برگزاري روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397
- ساعت برگزاري 8 صبح تا 12 ظهر
- تعرفه دوره: 95 هزار تومان
توجه: امكان شركت حضوري و غيرحضوري در كارگاه فراهم مي باشد.
با عنايت به اينكه كارگاه به صورت نيمه خصوصي برگزار مي شود، اولويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام كنند.
تلفن پشتيباني 02144861157
خط تلگرام جهت ثبت نام 09017242753