تخفيف ويژه ميلاد رسول اكرم(ص)
1398/08/13

ضمن تبريك ميلاد پيام آور صلح، رحمت و مهرباني و الگوي نيكوي اخلاق حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)؛ به اطلاع پژوهشگران و نويسندگان محترم مقالات مي رساند كه به مناسبت ولادت با سعادت پيامبر گرامي اسلام صلوات الله عليه؛ تخفيف ويژه در نظر گرفته شده است. بر اين اساس عزيزاني كه در بازه زماني 23 تا 30 آبان ماه 1398 مبادرت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها بنمايند از 20 درصد تخفيف در پذيرش مقاله اول برخوردار مي شوند.
 بديهي است مقالات دوم به بعد نيز كماكان با تخفيف و هر مقاله فقط 200هزار تومان پذيرش مي شوند.