خبرهاي خوش در راه است
1397/10/25

براي شركت كنندگان در آزمون دكتري 98 بسته ويژه اي آماده كرده ايم. در اين بسته فرصت مناسب براي ارسال مقاله توام با تخفيف و نمايه رايگان مقالات در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC پيش بيني شده است. منتظر دريافت خبر تكميلي باشيد!