تخفيف دهه فجر
1397/11/11

پژوهشگران ونويسندگان عزيز كه در بازه زماني دهه مبارك فجر - 12 تا 22 بهمن - نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند، تمام مقالات پذيرفته شده  آنان به طور رايگان در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC نمايه مي شوند.