تخفيف ويژه دهه فجر
1397/11/12

پژوهشگران ونويسندگان عزيز كه در بازه زماني دهه مبارك فجر - 12 تا 22 بهمن - نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها اقدام نمايند، تمام مقالات پذيرفته شده آنان به طور رايگان در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC  نمايه مي شوند.