آخرين مهلت استفاده از تخفيفات ويژه دهه فجر
1397/11/21

به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه ساعت 24 روز 22 بهمن 1397 مهلت استفاده از تخفيفات ويژه فجر به پايان مي رسد. در صورت تمايل به استفاده از تخفيفات يادشده نسبت به ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها تا قبل از ساعت مزبور اقدام كنيد.