كنفرانس برگزار شد.
1397/12/23

به لطف و فضل خداوند بزرگ كنفرانس با حضور پژوهشگران، اساتيد، دانشجويان، مديران وكاركنان دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي مختلف در دانشگاه تهران برگزار گرديد. متعاقبا اطلاعات تكميلي و تصاويري از روند برگزاري تقديم مي شود.  جهت مشاهده تصاوير كنفرانس در كانال https://t.me/modiratmodaber  عضو شويد.