آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها..........
1398/02/03

با سلام. به اطلاع پژوهشگران گرامي مي رساند كه آخرين مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها روز پنجشنبه 12 ارديبهشت ماه 98 مي باشد و پس از آن پرونده اولين دوره كنفرانس بسته مي شود. بديهي است عدم ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها به منزله مردودي مقاله در كنفرانس تلقي مي شود.
شماره 02144861157 پاسخگوي سوالات احتمالي شما.