دريافت گواهي نامه هاي ESC
1398/03/18

به اطلاع پژوهشگران ارجمند به خصوص متقاضيان گواهي نامه بين المللي ESC براي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي مي رساند كه براي درخواست گواهي نامه ياد شده، پس از ثبت نام در سايت در صفحه كاربري خود، قسمت ثبت خدمات گزينه در خواست گواهي بين المللي ESC  را انتخاب و تعرفه مربوطه را پرداخت كنند.