رصد اخبار علمي مرزهاي دانش
1397/11/11

سايت شفقنا كه اخبار علمي - حركت بر روي مرز علم - را رصد مي كند نسبت به اطلاع رساني اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي به طور ويژه و برجسته بر روي سايت رسمي خود اقدام كرد.
لينك خبر