پذيرش مقالات
1397/11/13

با افتخار به اطلاع پژوهشگران عزيز مي رساند كه دبيرخانه كنفرانس انواع مقالات علمي پژوهشي، مروري و ترويجي را در كنفرانس پذيرش مي كند.