مشاركت دانشگاه تهران
1397/12/19

با افتخار به اطلاع مي رساند كه دانشگاه تهران رسما به جمع مشاركت كنندگان اولين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي پيوست و جمعي از اساتيد محترم دانشگاه را به عنوان عضو كميته علمي معرفي كرد.