اعتبار جهاني
1398/04/20

دريافت گواهي نامه هاي ESC

به اطلاع پژوهشگران ارجمند مي رساند كه دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي مورد تاييد مجامع بين المللي بويژه ESC  مي باشد. متقاضيان گواهي نامه بين المللي ESC براي دومين كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي براي درخواست گواهي نامه ياد شده، پس از ثبت نام در سايت در صفحه كاربري خود، قسمت ثبت خدمات گزينه درخواست گواهي بين المللي ESC  را انتخاب و تعرفه مربوطه را پرداخت كنند.