حمايت مالي و تسهيلات ويژه
1398/05/18

به منظور برگزاري باشكوهتر كنفرانس و اشاعه بهتر نتايج علمي كنفرانس براي مجامع علمي، اجرايي و صنعتي كشور، بسته هاي حمايت مالي و تسهيلات ويژه به شرح فايل پيوست پيش بيني شده است. نمايندگان محترم دانشگاهها و سازمان ها مي توانند جهت هماهنگي با شماره 02144861157 تماس حاصل فرمايند.

امتيازات عالي و شرايط آسان حمايت مالي