زمان قطعي برگزاري كنفرانس
1398/08/13

بر اساس تصميم شوراي سياستگذاري، كنفرانس در روز پنجشنبه 22 اسفند 1398 از ساعت 8 صبح تا 18 عصر در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. بر اين اساس آخرين مهلت ارسال مقالات 15 اسفند 1398
مي باشد. و امكان داوري سريع و ارسال گواهي زودهنگام براي متقاضيان فراهم مي باشد.