مشاركت فعال اساتید و دانشجویان دانشگاه تکسین تایلند
1399/01/06

جمعي از اساتید و دانشجویان دانشگاه تکسین تایلند مبادرت به ارایه مقاله و تهیه فایل سخنرانی به " دومین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی " نمودند. آخرين مهلت ارسال مقاله به كنفرانس: 31 فروردين ماه 1399 مي باشد. لطفا در ارسال مقالات به كنفرانس تسريع نموده و آن را به روزهاي پاياني پذيرش موكول نفرماييد.