تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1399/02/07

به منظور توسعه فعالیت های علمی پژوهشی و برگزاری کنفرانس های مشترک؛ تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی مالک اشتر منعقد گردید. دبیرخانه کنفرانس آماده پذیرش انواع مقالات علمی پژوهشی، مروری و ترویجی اساتید محترم و دانشجویان عزیز دانشگاه صنعتی مالک اشتر و پژوهشکده های وابسته می باشد.
تلفن پشتیبانی  02144861157