تعدیل تعرفه ها
1399/07/09

به منظور پشتیبانی از کوشش های علمی پژوهشگران ارجمند' تعرفه های کنفرانس از امروز  تا ۷ دی ماه ۱۳۹۹ به نرخ های سال ۱۳۹۷ برگشت داده شد.