آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها...
1399/12/10

به اطلاع پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده در "سومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات بین رشته‌ای در مدیریت و مهندسی" می رساند که آخرین مهلت ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها 13 اسفندماه 1399 می باشد.

- مهلت ثبت نام و ارسال مقالات: 11 اسفندماه 1399