خبر داغ
1401/01/04

کنفرانس حضوری
بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس همراستا با سیاست های کلان کشوری در برگزاری حضوری کلاس های درس دانشگاهی، و بر اساس هماهنگی انجام شده "پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی" 31 خردادماه 1401 به صورت حضوری در محل دانشگاه تهران برگزار می شود.