پذيرش مديران و كاركنان
1397/03/05

دبيرخانه همايش آمادگي خود را براي ثبت نام و پذيرش مديران و كاركنان محترم دولتي و غيردولتي كه تمايل به شركت حضوري / غيرحضوري، با مقاله و يا بدون مقاله به صورت انفرادي و يا گروهي در همايش دارند را اعلام مي كند.
علاقه مندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با خط 44861157-021 تماس حاصل نمايند./.