دبیرخانه کنفرانس

تهران: بلوار اشرفی اصفهانی، بالاتر از میدان پونک. خیابان سوم، پلاک 30، واحد 8. دبیرخانه بین المللی کنفرانس ها
شماره تلفن: 02144477172 و  21461328940 و 09924232816  و 09054835293 
تلفکس: 02146131588
پشتیبانی: تلگرام / واتساپ  09054835293  ایتا 09017242753
عضويت در كانال تلگرامی دبیرخانه: @modiratmodaber

Sientific Commitee

Abdulmohammad Mahdavi (Ph.D)

Hossein Tajabadi (Ph.D)

Mana Khoshkam (Ph.D)

Shaian Kiumarsi (Ph.D)

Akram Ahmadi (Ph.D Student)

Professor Areti Lagiou, University of West Attica

Professor Constantina Skanavis, University of West Attica

Assistant Professor Dimitrios Laggas, University of West Attica

Assistant Professor Evanthia Sakellari, University of West Attica

Associate Professor Pietro Amenta, University of Sannio Benevento

Associate Professor Giulio Maggiore, Unitelma Sapienza

Associate Professor Pasqude Sarnacchiaro, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Letizia Lo Presti, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Azzurra Rinaldi, Unitelma Sapienza

Aggregate Professor Sara Sergio, Unitelma Sapienza

Amin Hakim (Ph.D)

Chetsada Noknoi (Ph.D)
Wilawan Jansri (Ph.D)
Wannaporn Boripunt (Ph.D)
Sanit Srichookiat (Ph.D)
Thanawit Bunsit (Ph.D)

Jalal Vali Allahi (Ph.D)

Naser Ebadi (Ph.D)

Abulfazl Soultani (Ph.D)

Mahmood SaneiPour (Ph.D)

Jafari Sayadi (Ph.D)

Behrouz Andalibi Zadeh (Ph.D)

Mohammad Shams EsfandAbadi (Ph.D)

Sina Razaghi (Ph.D)

Aboulfazl Zakeri (Ph.D)

Mahmoud Akbari (Ph.D)

Mohammad Ebrahim Sanjaghi (Ph.D)

Seyed Asghar Jaafari (Ph.D)

Saeid Ghorbani (Ph.D)

Mohammad Reza Zahedi (Ph.D)
Fariba Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Alireza Khaleghi Souroosh (Ph.D)

Edriss Mahmoudi (Ph.D)

Shokofeh Raoghani (Ph.D)

 

سابقه كنفرانس

 كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي داراي مجوز وزارت علوم مي باشد.

موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت علمي دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه خوارزمي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشگاه پيام نور استان ايلام، دانشگاه فرهنگيان استان ايلام، انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران و انجمن آموزش محيط زيست و توسعه پايدار ايران و همچنين همكاري دانشگاه علمي كاربردي شهرداري تهران و دانشگاه آزاد اسلامي شاهرود و ديگر مجامع علمي و بر اساس مجوز وزارت علوم و برابر آيین نامه 15/88780 مورخ 1393/5/25 هيات امنا و هيات هاي مميزه وزارت متبوع مبادرت به برگزاري كنفرانس نموده است و داراي كد مجوز 16/76077 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كد اختصاصي نمايه از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به شماره 23104-97181 مي باشد. تمام مقالات پذيرفته شده در سايت مرجع دانش و پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC به صورت رايگان نمايه مي شوند و متقاضيان مي توانند علاوه بر گواهينامه معتبر و رسمي دبيرخانه دائمي همايش، گواهينامه مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي كشور SID و گواهي نامه بين المللي ESC  از كشور انگلستان را نيز دريافت كنند. همچنين امكان چاپ مقالات پذيرفته شده واجد شرايط در مجلات علمي پژوهشي ISI مورد تاييد وزارت علوم فراهم شده است.
دومين دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر اروپايي، آسيايي، دانشگاههاي داخلي و انجمن هاي علمي برگزار مي شود و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و صدور گواهینامه بین المللی ESC فراهم شده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
سومين دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر اروپايي، آسيايي، دانشگاههاي داخلي و انجمن هاي علمي برگزار شد و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و صدور گواهینامه بین المللی ESC و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردید. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
چهارمین دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر و انجمن هاي علمي برگزار در 11 آذرماه 1400 به صورت آنلاین برگزار شد. و امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردیده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
پنجمین دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر و انجمن هاي علمي برگزار در 14 تیرماه 1401 در دانشگاه تهران برگزار گردید. همچنین امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردید. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .
ششمین دوره كنفرانس كنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي با مشاركت دانشگاههاي معتبر و انجمن هاي علمي برگزار در 26 بهمن ماه 1401 در دانشگاه تهران برگزار می شود. همچنین امکان نمایه مقاله مذکور در SID  و CIVILICA  و نمایه مقالات پذیرفته شده در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز) و گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal فراهم گردیده است. لذا  كنفرانس داراي اعتبار جهاني مي باشد .